Language
Call us on +44 28 8676 7900

Återvinning

Skapa värdefulla konstruktionsmaterial från avfall.
EvoWash-with-Feed-Material-at-SRC-Group-670x520

UTVECKLAD FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

CDE är banbrytande för återvinning av avfall för att skapa vår bästa värld, ett ton i taget.

Som den ledande leverantören av lösningar för våtbearbetning inom avfallsåtervinningssektorn utvecklar CDE hållbara lösningar för en rad olika sektorer såsom bygg- och rivningsavfall, schaktavfall, förorenad jord, sopning av vägar, Slamsugning och finfraktion från trumsiktar.

ÖVER 20 MILJONER TON ÅTERVINNS FRÅN DEPONIER VARJE ÅR.

Varje år återför CDE-utrustningar över 20 miljoner ton bygg-, rivnings- och schaktavfall från deponier genom att omvandla detta avfall till värdefullt byggmaterial.

Företaget bekämpar också det växande problemet med förorenad jord med våtbearbetningsutrustning som tar bort organiska ämnen och föroreningar som PFAS, fluor, krom och arsenik, vilket gör jorden säker att återanvända.

LÅT OSS TALA OM DITT AVFALL

Kontaktformulär

LÅT OSS TALA OM DITT AVFALL

Tvättlösningar i världsklass för att förvandla byggavfall till värde.

Samtidigt förändrar våra avancerade avvattningslösningar slamsugning, vilket dramatiskt minskar bortskaffande av flytande avfall och driftskostnader samtidigt som de återvinner säljbara produkter av högkvalitativ sand, sten och ballast.

Utöver detta möjliggör vår teknik lösningar för sopning av vägar och slamsugning av brunnar att upp till 99,7 % av detta avfall inte hamnar på deponier, samt skapar säljbara produkter.

Företagets avancerade separeringssystem, fasta separerings- och avvattningssystem kan också återvinna maximalt med organiskt material för energiåtervinning, minimera volymerna av avfallssand och minimera driftskostnader för energibolag – såsom bortskaffande och transport.

Genom innovativt samskapande med kunder förvandlar CDE:s lösningar avfall till värdefulla resurser, vilket lägger grunden för den cirkulära ekonomin.

Med CDE Group kan du verkligen återvinna värdet som finns i ditt avfallsmaterial.

Maximera värdet från bygg- och rivningsavfall. Kontakta oss idag.

OUR GLOBAL WASTE RECYCLING PROJECTS
; ;